Om Macs Buggy Shop

Macs Buggy Shop är ett mindre enmansföretag som i huvudsak sysslat med tillverkning och renovering av hästvagnar och hästvagnshjul, de senaste 45 åren. Redan i slutet av 60-talet lades grunden till företaget, då viss verksamhet startades på hobbybasis.

Företagets kompetens bygger på kunnande från äldre vagnmakare och specialkunskaper inhämtade från Amishfolkets vagnskultur i USA. Macs Buggy Shops specialitet är i första hand hjulrenoveringar i olika former, men även kompletta vagnsrenoveringar och målningsarbeten görs – i mån av tid.

Hjulrenoveringsprogrammet innefattar allt från ringomläggning till produktion av helt nytillverkade hjul. Gummibeläggning görs på alla sorters hjul.

Allt efter kundens önskemål tillverkas nya ekrar, löten, kubbar, bussningar och axeltappar. Enbart de bästa träslagen användes såsom hickory, alm, vitbok, ek, ask och björk.

Äkta reservdelar (från 1800-talet) till amerikanska buggys kan erbjudas – beroende på uppköp av ett gammalt större amerikanskt lager på 80-talet.

Efter gjorda renoveringsarbeten kan även vissa målningsarbeten utföras. Detta arbete utförs då på samma sätt som det gjordes i början av 1900-talet och med samma naturrivna färger – inklusive de blypigment som då användes. Alla färger och lacker handstrykes med vattenslipning mellan varje pigmentskifte.

På alla mina arbeten lämnas alltid 5 resp. 10 års garanti – under förutsättning att varan brukas enligt gällande praxis inom dess tillämpningsområde.

Roland Djerf