Filmer

Service på Hovstallets sjuglasvagn:

Nya ekrar till Hovstallets ena skolvagn:

Gummipåläggning på ett vagnshjul:

Kompletteringsmålning av hjulen till Hovstallets Victoria:

Ett träningspass på Hovstallet:

Ringpåläggning av ett trähjul:

Tillverkning av hjul till en ångvagn:

Målning av hjul med blypigment det gamla sättet (Del 1):

Målning av hjul med blypigment det gamla sättet (Del 2):

Målning av hjul med blypigment det gamla sättet (Del 3):

Målning av hjul med blypigment det gamla sättet (Del 4):